ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสา มอบเครื่องนุ่งห่มคลายหนาว

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมบุคลากรจิตอาสาเพื่อนำเครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรียนการสอน ไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธำรงค์ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 17-18 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และมีกิจกรรมกับนักเรียน ร่วมกันพัฒนาห้องสมุด และซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ที่สนใจบริจาค เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรียนการสอน หรือของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน สามารถนำมามอบได้ที่ชั้น 1 ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุดกลาง) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558

อบรมการใช้บริการห้องสมุดหลักสูตรต่างๆ สำหรับนักศึกษา

ศูนย์วิทยบริการเปิดอบรมการใช้บริการห้องสมุดหลักสูตรต่างๆ สำหรับนักศึกษา
- หลักสูตรการอบรม
- แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม หรือ - ลงทะเบียนออนไลน์

งานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 11/2559

วันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรเจ้าหน้าที่ ร่วมคัดเลือกหนังสือ สื่อโสตทัศนศึกษาเข้าศูนย์วิทยบริการ โดยมีการจัดแสดงออกร้านจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำมากมาย กิจกรรมแข่งขันชิงรางวัล ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 1 อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางศูน

ศูนย์วิทยบริการงดการยืมหนังสือชั่วคราว

งดการยืมหนังสือชั่วคราว สำหรับนักศึกษาภาคเรียนปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป รับเฉพาะคืนหนังสือเท่านั้น