ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


บริการอ่านหนังสือออนไลน์

ศูนย์วิทยบริการ เปิดให้บริการอ่านหนังสือออนไล์บนสมาร์โฟนในระบบ ios และ android ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้แล้ววันนี้

(ios Download) & (Android Download) (*ขั้นตอนสมัครสมาชิก*)

Quick menu library

บุคลากร | งานบริการ | สถิติผู้เข้าใช้บริการ | งานออนไลน์ | ประมวลภาพกิจกรรม | กลุ่มประเทศอาเซียน | ฐานข้อมูลศูนย์วิทยบริการ | ฐานข้อมูล สกอ. | ฐานข้อมูลทดลองใช้ | จุลสารข่าว

เสนอรายชื่อหนังสือ

Book Offer

ฝ่ายงานศูนย์วิทยบริการ

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

คัดเลือกและจัดหาทรัพยากรฯ, วิเคราะห์และจัดทำรายการบรรณานุกรมทรัพยากรฯ, ตรวจสอบทรัพยากรฯก่อนออกให้บริการ, จัดเตรียมทรัพยากรฯเพื่อให้บริการ, ดูแลตรวจสอบและบำรุงรักษาทรัพยากรฯ

ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อนื่อง

บริการยืม - คืนวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง, จัดหาวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง, คัดเลือกวารสาร บทความ เพื่อจัดทำดัชนีวารสาร, วิเคราะห์และจัดทำรายการบรรณานุกรมจุลสาร, วิเคราะห์และจัดทำรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนางานบริการ

บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ, คัดเลือกทรัพยากรฯ, วิเคราะห์และจัดทำรายการบรรณานุกรมทรัพยากรฯ, ตรวจสอบและติดตามทรัพยากรฯ ที่มีสถานะค้างส่งของผู้ใช้บริการ, ให้คำ แนะนำ ปรึกษา และบริการสืบค้นสารฯแก่ผู้ใช้บริการ

ฝ่ายสื่อโสตทัศนศึกษาและฐานข้อมูล

บริการโสตทัศนวัสดุ, จัดเตรียมควบคุมโสตทัศนูปกรณ์, ควบคุมดูแลระบบฐานข้อมูลห้องสมุด, ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย, พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานในศูนย์วิทยบริการ, ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์

แนะนำหนังสือใหม่

New books

pic1 Gallery

ภาวะผู้นำร่วมสมัย | ผู้แต่ง ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี | Call# 658.4092 ช216ภ 2557 ฉ.2 | Code# 1019135

 • 215
 • 14
pic2 Gallery

เกร็ดความรู้และภาษาอาเซียน | ผู้แต่ง พนิดา อนันต์รัตนสุข | Call# 495 พ153ก 2557 ฉ.1 | Code# 1019050

 • 369
 • 86
pic3 Gallery

รวยด้วยขายภาพเวกเตอร์ออนไลน์ | ผู้แต่ง รัชพล ยรรยงค์เดชา | Call# 658.872 ร212ร 2557 ฉ.1 | Code# 1019009

 • 400
 • 124
pic1 Gallery

มีเงินล้านด้วยการวางแผนการเงิน | ผู้แต่ง นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ | Call# 332.024 น236ม 2557 ฉ.2 | Code# 1019013

 • 480
 • 95
pic1 Gallery

คู่มือเอาตัวรอดจาก 16 ภัยพิบัติ | ผู้แต่ง มีนา ม. โอวรารินท์ | Call# 363.34 ม235ค 2557 ฉ.2 | Code# 1019023

 • 215
 • 14
pic1 Gallery

คู่มือการอ่านงบการเงิน | ผู้แต่ง วิคคา มิเซลและรอย โรวสัน | Call# 657.3 ว231ค 2557 ฉ.2 | Code# 1018999

 • 375
 • 102
pic1 Gallery

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ | ผู้แต่ง ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ | Call# 004.21 ณ213ก 2551 ฉ.2 | Code# 1018780

 • 440
 • 35
pic1 Gallery

ประวัติศาสตร์ยิวชาติพันธุ์แห่งการอพยพที่ทรงปัญญา | ผู้แต่ง ปัญญา วิวัฒนานนท์ | Call# 956.94 ป213ป 2558 ฉ.2 | Code# 1022209

 • 512
 • 36
pic1 Gallery

ครบภาคครบรสอาหารไทย | ผู้แต่ง ศรีสมร คงพันธุ์ | Call# 641.5 ศ173ค 2557 ฉ.2 | Code# 1018809

 • 693
 • 204
-->

ข่าวประชาสัมพันธ์

Library news

สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏรำไพพรรณีศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏลำปาง

 • 12 ม.ค. 58
 • ห้องข่าว
 • comments

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 Read More


สำนักวิทยบริการ ฯ ม.ราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสามอบเครื่องนุ่งห่มคลายหนาว

 • 21 ธ.ค. 58
 • ห้องข่าว
 • comments

สำนักวิทยบริการ ฯ ม.ราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสามอบครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธำรงค์ อ.แม่สาว จ.เชียงใหม 17-18 ธ.ค. 58 Read More


งานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 11/2559

 • April 25, 2014
 • ห้องข่าว
 • comments

10 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรเจ้าหน้าที่ ร่วมคัดเลือกหนังสือ สื่อโสตทัศนศึกษาเข้าศูนย์วิทยบริการ โดยมีการจัดแสดงออกร้านจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ Read More


ศูนย์วิทยบริการ เปิดอบรมการใช้บริการห้องสมุดหลักสูตรต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา

 • April 25, 2014
 • ห้องข่าว
 • comments

ศูนย์วิทยบริการ เปิดอบรมการใช้บริการห้องสมุดหลักสูตรต่างๆ สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2559 ลงทะบียนข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการ | http://www.lib.lpru.ac.th/libtrain/ Read More


เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ "IGLibrary (IG Publishing)

 • April 25, 2014
 • ห้องข่าว
 • comments

เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ "IGLibrary (IG Publishing)" (สามารถเข้าใช้งานได้ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเท่านั้น การใช้งานนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยจะต้อง Login เพื่อข้าใช้งาน) ตั้งแต่ 1 พ.ย. 58 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558 Read More


สกอ. แจ้งเปิดใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica

 • April 25, 2014
 • ห้องข่าว
 • comments

สกอ. แจ้งเปิดใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 Read More


ติดต่อศูนย์วิทยบริการ

Contact Resource Center

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มศูนย์วิทยบริการ

| ฟอร์มขอใช้ห้องประชุม/อมรม/สัมนา |

จำนวนผู้เข้าชม : page counter

Copyright © 2016 Library Academic Resource Center Lampang Rajabhat University