ปิด
     
     
     
     
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     
   
  • E-book online
  • หนังสือใหม
  • หนังสือใหม่ประจำเดือน
   
ประจำเดือนมกราคม 2556    ประจำเดือนกุมภาพัน์ 2556    ประจำเดือนเมษายน 2556     ประจำเดือนพฤษภาคม 2556

ประจำเดือนมิถุนายน 2556    ประจำเดือนกรกฎาคม 2556         


 แนะนำหนังสือใหม่ประจำปี 2556

- มีนาคม 56
- สิงหาคม 56
- กันยายน 56
- ตุลาคม 56
- พฤศจิกายน 56
- ธันวาคม 56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
รายชื่อวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่บอกรับ ปีงบประมาณ 2557   
สกอ.แจ้งการสนับสนุนให้บริการฐานข้อมูล ประจำปี 2558.. ดูเพิ่มเติม  
ขอเชิญร่วมพิธีมอบ "ห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุข" วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557  
ทดลองใช้งานฐานข้อมูล JSTOR [16 ต.ค. - 15 ธ.ค. 57] ดูเพิ่มเติม  
ทดลองอ่าน e-Magazines เครืออมรินทร์  
 รายชื่อทรัพยากรสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ดูเพิ่มเติม  
บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปี 2557 ดูเพิ่มเติม  
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าใช้บริการหอสมุดกลาง  
   
 
 
   
 

 
 
 
EBSCO search box find box code
     
     
 
 EBSCO Discovery Service
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • ฐานข้อมูลออนไลน์ [บอกรับโดย สกอ.]
  • ฐานข้อมูลออนไลน์ [ทดลองใช้]
 
EBSCO SEARCH 1
   EBSCOhost Research Databases
eBook Collection
1
  EBSCO Discovery Service
   สามารถสืบคืนได้ 13 ฐานข้อมูล อาทิเช่น ScienceDirect, ISI Web of Science,
   proquest Dissertation และรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks [NetLibrary]
   ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว [Single Search]
 
       
 
  • ประมวลภาพกิจกรรมหอสมุดกลาง
  • ประมวลภาพกิจกรรมหอสมุดกลาง[ย้อนหลัง]
  บริษัททีคิวเอ็ม(TQM) มอบห้องสมุดดิจิตอลสร้างสุขให้กับศูนย์วิทยบริการ(ห้องสมุด)
ค่ายจิตอาสาพัฒนาสร้างฝายชลอน้ำที่วัดม่อนพระยาแช่
อบรมฐานข้อมูลออนไลน์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำคณะศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Universiti Teknologi Petronas
ประเทศมาเลเชีย

Books Fair ครั้งที่ 9"งานสัปดาห์ห้องสมุด"

พิธีเปิด งานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 9/2557
การออกร้านจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์
 การเสวนา แรงจูงใจในการแต่งบทกวี โดย ผศ.วิลักษณ์ ศรีป่าซาง
 อบรมการวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือและการทำรายการพื้นฐาน
 อบรม "ปั้นฝันบรรณารักษ์น้อย"
 การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ "10
    ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางบนเส้นทางการพัฒนาท้องถิ่น"

 การแข่งขันเล่านิทาน
 การแข่งขันเปิดพจนานุกรม
 การประกวดสื่อส่งเสริมการรักการอ่าน
 การประกวดแต่งบทกวี

อบรมพัฒนาบุคลากรด้านงานห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน
อบรมสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
Books Fair ครั้งที่ 8"งานสัปดาห์ห้องสมุด"
    การออกร้านจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์
    กิจกรรมแข่งขันวาดภาพจากเรื่องที่อ่าน
    กิจกรรมแข่งขันล่านิทาน
    กิจกรรมแข่งขันแรลลี่รักการอ่าน
    กิจกรรมแข่งขันโต้วาที
    นิทรรศการอาเซียน

อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี 2556
งานคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด
โครงการ วิ่ง-ปั่นจักรยานทางใกลเพื่อสันติภาพแด่ครูชายแดนใต้

สมเด็จพระเทพฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเชียงใหม่
"มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน"

Books Fair ครั้งที่ 7"งานสัปดาห์ห้องสมุด"
   การออกร้านจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์
   อบรม 3 ดี

อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี 2555
หอสมุด ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณศึกษาดูงาน หอสมุด ม.ราชภัฏลำปาง
งานประกันคุณภาพตรวจเยี่ยม หอสมุดกลาง
*** รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ***
คณาจารย์ นักศึกษาเอกบรรณารักษ์ ดูงานห้องสมุด ม.ราชภัฏลำปาง
กิจกรรมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด 54
จัดนิทรรศการวันแม่แห่งชาติ ณ ข่วงนครลำปาง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเยี่ยมชมหอสมุดกลาง
น้อมอาลัย ถวายบังคม เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ
อบรมเพิ่มทักษะการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 54

  Books Fair ครั้งที่ 6"งานสัปดาห์ห้องสมุด"
   การออกร้านจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์
   อบรม 3 ดี
   พูดคุยกับนักเขียนชื่อดัง และแพนเค้ก เขมนิจ
   แพนเค้ก เขมนิจ เยี่ยมชมห้องสมุด

นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางเยื่ยมชมห้องสมุด
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปางเยื่ยมชมห้องสมุด
อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี 2554
รับการตรวจ ISO 9001:2008
ดำหัวปี๋ใหม่เมือง คณะกรรมการสำนัก และผู้ทรงคุณวุฒิ
ศึกษาดูงาน ห้องสมุด ม.ราชภัฏอุดรธานี
ศึกษาดูงาน ห้องสมุด ม.ขอนแก่น
ศึกษาดูงาน ห้องสมุด ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก
อบรมการพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการด้วยระบบ ISO 9001:2000
ห้องสมุด ม.ศิลปากร ดูงานห้องสมุด ม.ราชภัฏลำปาง 21 ม.ค. 54
ร.ร.สามเงาวิทยาคม ตาก ดูงานห้องสมุด ม.ราชภัฏลำปาง 20 ม.ค. 54
นิทรรศการ 100 ปี แห่งการสวรรคต รัชกาลที่ 5
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ดูงานเกี่ยวกับระบบ ISO 6 กันยายน 2553
ปฏิบัติการห้องสมุดมีชีวิต ร.ร.ทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ 21-22 ส.ค. 53
ปฏิบัติการห้องสมุดมีชีวิต ร.ร.อาโอยาม่า 19-20 ส.ค. 53
กปฏิบัติการ ห้องสมุดมีชีวิต ร.ร.บ้านหนองแขม 16-17ส.ค. 53
การอบรม ISO 9001 : 2008
ตรวจเช็คหนังสือตามชั้นในช่วงปิดเทอม
พิธิถวายราชสดุดี วันที่ ๙ เดือน ๙ ปี ๒๐๐๙
ราชภัฏ Books & IT Fair ครั้งที่4
อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 52
ศึกษาดูงานห้องสมุดราชภัฏเชียงราย 52
ศึกษาดูงานห้องสมุดราชภัฏเชียงใหม่ 52
การสัมนาระบบ RFID 52

รายชื่อหนังสือแยกตามสาขาวิชา
 
 

  :: หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
:: 119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 โทร. 054-237399 ต่อ 8002-3
 
1