เปิดให้บริการเฉพาะชั้น 1

งดบริการยืม รับเฉพาะคืนหนังสือ

webmaster

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการฯ งดให้บริการยืม รับเฉพาะคืนหนังสือ และเปิดให้บริการเฉพาะชั้น 1 เท่านั้น วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2560 (เนื่องจากบุคลากรไปศึกษาดูงาน)

ยืมหนังสือได้ภึง 12 เม.ย. 60

นักศึกษาสามารถยืมหนังสือได้ถึงวันที่ 12 เม.ย. 60

webmaster

ศูนย์วิทยบริการ แจ้งให้นักศึกษาภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559 สามารถยืมหนังสือได้จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2560 (ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 บริการรับเฉพาะคืนหนังสือ เท่านั้น)