ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ OPAC

ดาวน์โหลด App [ios] & [Android] [คู่มือ for App] [คู่มือ for opac]


 
   
ThaiLISlogo   
Search ThaiLIS Discovery Service : EDS

Keyword Title Author

 

IG Library

eBooks Library | คู่มือ

 

 

The 1 BOOK Library

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน
(*รหัสสมาชิกห้องสมุด OLB1452116100Q เพื่อรับสิทธิ์อ่านหนังสือ*)

 

 

 

 

บริการอ่านหนังสือออนไลน์

ศูนย์วิทยบริการ เปิดให้บริการอ่านหนังสือออนไล์บนสมาร์โฟนในระบบ ios และ android ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้แล้ววันนี้

(ios Download) & (Android Download) (*ขั้นตอนสมัครสมาชิก*)

Quick menu library

บุคลากร | คู่มือการใช้บริการ | สถิติผู้เข้าใช้บริการ | งานออนไลน์ | ประมวลภาพกิจกรรม | กลุ่มประเทศอาเซียน | ฐานข้อมูลศูนย์วิทยบริการ | ฐานข้อมูล สกอ. | ฐานข้อมูลทดลองใช้ | จุลสารข่าว


ฝ่ายงานศูนย์วิทยบริการ

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

คัดเลือกและจัดหาทรัพยากรฯ, วิเคราะห์และจัดทำรายการบรรณานุกรมทรัพยากรฯ, ตรวจสอบทรัพยากรฯก่อนออกให้บริการ, จัดเตรียมทรัพยากรฯเพื่อให้บริการ, ดูแลตรวจสอบและบำรุงรักษาทรัพยากรฯ

ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อนื่อง

บริการยืม - คืนวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง, จัดหาวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง, คัดเลือกวารสาร บทความ เพื่อจัดทำดัชนีวารสาร, วิเคราะห์และจัดทำรายการบรรณานุกรมจุลสาร, วิเคราะห์และจัดทำรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนางานบริการ

บริการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศ, คัดเลือกทรัพยากรฯ, วิเคราะห์และจัดทำรายการบรรณานุกรมทรัพยากรฯ, ตรวจสอบและติดตามทรัพยากรฯ ที่มีสถานะค้างส่งของผู้ใช้บริการ, ให้คำ แนะนำ ปรึกษา และบริการสืบค้นสารฯแก่ผู้ใช้บริการ

ฝ่ายสื่อโสตทัศนศึกษาและฐานข้อมูล

บริการโสตทัศนวัสดุ, จัดเตรียมควบคุมโสตทัศนูปกรณ์, ควบคุมดูแลระบบฐานข้อมูลห้องสมุด, ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย, พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานในศูนย์วิทยบริการ, ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์

แนะนำหนังสือใหม่

New books

-->

ข่าวประชาสัมพันธ์

Library news

เปิดอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

 • 06 ม.ค. 60
 • ห้องข่าว
 • comments

3 หลักสูตรที่น่าเข้าร่วม 1. การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่าน Website & Mobile Application 2. การเขียนบรรณานุกรม 3. E-Database รุ่นละ 35 คน **รับจำนวนจำกัด** | ดาวน์โหลดตารางหลักสูตร | ลงทะเบียน


เปิดให้ทดลองให้ใช้งานโปรแกรม EEWOWW

 • 30 ธ.ค. 59
 • ห้องข่าว
 • comments

เปิดให้ทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย สามารถทดลองใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 (*การขอรับ username/password*) (ขอรับ username/password ได้ที่นี่) Read More


[ The 1 BOOK Library ] แห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน

 • 30 ธ.ค. 59
 • ห้องข่าว
 • comments

ใช้งานได้ทั้งระบบ [ios, Android และWindows PC] [คู่มือติดตั้งและใช้งาน] (*กรอกรหัสสมาชิกห้องสมุด OLB1452116100Q เพื่อรับสิทธิ์อ่านหนังสือ*) Read More


บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 13 ฐาน ปีงบประมาณ 2560

 • 30 ธ.ค. 59
 • ห้องข่าว
 • comments

การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (วารสารออนไลน์) สำหรับสถาบันอุดมศึกษาปีงบประมาณ 2560 Read More


ขยายเวลาเปิดทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English [16 ส.ค. -15 ธ.ค. 59]

 • 29 ก.ค. 59
 • ห้องข่าว
 • comments

โปรแกรมฝึกภาษา Access English สำนักพิมพ์ Knowledge Transmission ทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ [ลงทะเบียนขอ Username และ Password โดยเลือกที่ Create account] Read More


หนังสือจัดซื้อไตรมาส 3

 • 1 มี.ค. 59
 • ห้องข่าว
 • comments

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ที่บอกรับในปีงบประมาณ 2559 ดูเพิ่มเติม |001.pdf|


วารสารและหนังสือพิมพ์ที่บอกรับในปีงบประมาณ 2558

 • 29 ก.พ. 58
 • ห้องข่าว
 • comments

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ที่บอกรับในปีงบประมาณ 2558 ดูเพิ่มเติม |001.pdf|


หนังสือจัดซื้อไตรมาส 3

 • 25 ก.พ. 59
 • ห้องข่าว
 • comments

หนังสือจัดซื้อไตรมาส 3 ที่ผ่านการเสนอจากอาจารย์ นุักศึกษา บุคลากร และผ่านการคัดเลือกจากศูนย์วิทยบริการฯ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ดูเพิ่มเติม |001.pdf|002.pdf|003.pdf|004.pdf|005.pdf|006.pdf|


หนังสือจัดซื้อไตรมาส 1 และ 2

 • 25 ก.พ. 59
 • ห้องข่าว
 • comments

หนังสือจัดซื้อไตรมาส 1 และ 2 ที่ผ่านการเสนอจากอาจารย์ นุักศึกษา บุคลากร และผ่านการคัดเลือกจากศูนย์วิทยบริการฯ พ้อมออกให้บริการแล้วที่ศูนย์วิทยบริการฯ ดูเพิ่มเติม |001.pdf|002.pdf|003.pdf|004.pdf|


เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online

 • 17 ก.พ. 58
 • ห้องข่าว
 • comments

เป็นฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการกว่า 270 ชื่อ และบทความมากกว่า 800,000 บทความ ครอบคลุมสาขาวิชาทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, แพทศาสตร์, บริการ, วิทยาศาสตร์, และเทคโนโลยี Read More


สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏรำไพพรรณีศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏลำปาง

 • 12 ม.ค. 58
 • ห้องข่าว
 • comments

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 Read More


สำนักวิทยบริการ ฯ ม.ราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสามอบเครื่องนุ่งห่มคลายหนาว

 • 21 ธ.ค. 58
 • ห้องข่าว
 • comments

สำนักวิทยบริการ ฯ ม.ราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสามอบครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธำรงค์ อ.แม่สาว จ.เชียงใหม 17-18 ธ.ค. 58 Read More


งานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 11/2559

 • April 25, 2014
 • ห้องข่าว
 • comments

10 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรเจ้าหน้าที่ ร่วมคัดเลือกหนังสือ สื่อโสตทัศนศึกษาเข้าศูนย์วิทยบริการ โดยมีการจัดแสดงออกร้านจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ Read More


ศูนย์วิทยบริการ เปิดอบรมการใช้บริการห้องสมุดหลักสูตรต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา

 • April 25, 2014
 • ห้องข่าว
 • comments

ศูนย์วิทยบริการ เปิดอบรมการใช้บริการห้องสมุดหลักสูตรต่างๆ สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2559 ลงทะบียนข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการ | http://www.lib.lpru.ac.th/libtrain/ Read More


เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ "IGLibrary (IG Publishing)

 • April 25, 2014
 • ห้องข่าว
 • comments

เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ "IGLibrary (IG Publishing)" (สามารถเข้าใช้งานได้ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเท่านั้น การใช้งานนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยจะต้อง Login เพื่อข้าใช้งาน) ตั้งแต่ 1 พ.ย. 58 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558 Read More


สกอ. แจ้งเปิดใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica

 • April 25, 2014
 • ห้องข่าว
 • comments

สกอ. แจ้งเปิดใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 Read More


ติดต่อศูนย์วิทยบริการ

Contact Resource Center

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มศูนย์วิทยบริการ

| ฟอร์มขอใช้ห้องประชุม/อมรม/สัมมนา |

จำนวนผู้เข้าชม : page counter

Copyright © 2016 Library Academic Resource Center Lampang Rajabhat University