หนังสือจัดซื้อปีงบประมาณ 2560

ตามที่ท่านได้คัดเลือกหนังสือเข้าศูนย์วิทยบริการ ขณะนี้ทางศูนย์วิทยบริการได้ทำการจัดซื้อหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
----------------------------------------------------------------------------------------
จัดซื้อครั้งที่ (1) จากการคัดเลือกจากสำนักพิมพ์ที่มาออกร้านภายในศูนย์วิทยบริการ (ดูรายชื่อหนังสือ)
จัดซื้อครั้งที่ (2) จากการคัดเลือกหนังสือภายในงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 12/2560
(ดูรายชื่อหนังสือ) [001] [002] [003] [004] [005] [006]
----------------------------------------------------------------------------------------