• ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  OPAC Search | สืบค้นสารสนเทศห้องสมุด

 | ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น เพื่อสืบค้นหนังสือบนสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้..!

 | ios  | android คู่มือ for App คู่มือ for web

  LPRU Search Box OR One Search

EBSCO Discovery Service : EDS
คือตัวกลางในการสืบค้นแหล่งข้อมูลจำนวนมากที่มีความหลากหลาย EDS ช่วยสืบค้นเนื้อหาจากฐานข้อมูลฉบับเต็ม, ฐานข้อมูลที่ถูกกล่าวถึง, แคตตาล็อกห้องสมุด และคอลเล็กชั่นดิจิทัลในท้องถิ่นอื่น ๆ ด้วยแพลตฟอร์มการค้นหาที่ได้รับการทำดัชนีไว้ล่วงหน้าแบบครบถ้วน ทำให้การตอบสนองต่อการสืบค้นของผู้ใช้เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยใช้การสืบค้นแบบ Google Search เป็นการสืบค้นเพียงครั้งเดียว จะรวบรวมข้อมูลจากทุกฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ เช่น ScienceDirect, ISI Web of Science, Proquest Dissertation และฐานอื่นๆ รวม 13 ฐาน รวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NatLibrary) ผ่านช่องทางเดียวคือ Single Search มีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยเนื้อหาและเทคโนโลยีของ EBSCO Discovery Service (EDS) นั้น ทำให้คุณเข้าถึงคอลเล็กชั่นของห้องสมุดที่ได้ผลการสืบค้นแม่นยำและมีลำดับความเกี่ยวข้องมากที่สุด

EBSCO Thailand Blog เรื่องที่น่าสนใจที่คุณไม่ควรพลาด

  ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศ

  สถิติผู้เข้าใช้บริการ

ธันวาคม 2561

5,095 คน 100% Complete

มกราคม 2562

5,081 คน 100% Complete

กุมภาพันธ์ 2562

4,813 คน 100% Complete

มีนาคม 2562

1,640 คน 100% Complete

  Photo Gallery Library

  สารสนเทศ

แนะนำหนังสือใหม่

นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้แต่ง : เทพรัตน์ พิมลเสถียร
100%
เลขเรียกหนังสือ : 658.4063 ท256น
100%
สถานที่จัดเก็บ : ชั้นที่ 4 ตู้ที่ 8
100%

ภาวะผู้นำในองค์การ

ผู้แต่ง : ชาญชัย อาจินสมาจาร
100%
เลขเรียกหนังสือ : 658.4092 ช223ภ
100%
สถานที่จัดเก็บ : ชั้นที่ 4 ตู้ที่ 8
100%

คู่มือเรียนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ผู้แต่ง : อรยา ปรีชาพานิช
100%
เลขเรียกหนังสือ : 004.21 อ17ค
100%
สถานที่จัดเก็บ : ชั้นที่ 2 ตู้ที่ 2
100%

ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

ผู้แต่ง : กิจจา บานชื่น
100%
เลขเรียกหนังสือ : 004 ธ17
100%
สถานที่จัดเก็บ : ชั้นที่ 2 ตู้ที่ 1
100%