น.ศ. ยืมหนังสือได้ภึง 12 เม.ย. 60

นักศึกษาสามารถยืมหนังสือได้ถึงวันที่ 12 เม.ย. 60 นี้

webmaster

ศูนย์วิทยบริการ แจ้งให้นักศึกษาภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2/2559 สามารถยืมหนังสือได้จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2560 (ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 บริการรับเฉพาะคืนหนังสือ เท่านั้น)