ขยายเวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น.

webmaster

ศูนย์วิทยบริการ ขยายเวลาเปิดให้บริการนอกเวลาราชการสำหรับผู้ใช้บริการทุกท่าน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 27-31 มี.ค.- 3-5,7 เม.ย. 2560 (เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.)

ร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต

เรื่อง การพับดอกไม้จากริบบิ้น

webmaster

ขอเชิญนักศึกษา ร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง การพับดอกไม้จากริบบิ้น โดย อาจารย์ฐิติมา โรจนไพฑูรย์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านงานฝีมือ ) วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 25 มี.ค. 60 เพียง 30 คนเท่านั้น !!!! *ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับบาร์โค้ด*

รางวัลยอดนักอ่าน

รางวัลยอดนักอ่านประจำเดือน ก.พ. 2560

webmaster

ศูนย์วิทยบริการ มอบรางวัลยอดนักอ่านประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ให้กับอาจารย์วิไลวรรณ เข้มขัน