กำหนดการงานสัปดาห์ห้องสมุด  
    - ดาวน์โหลดกำหนดการ   กิจกรรมการแข่งขันโต้วาที
        - เกณฑ์ในการตัดสิน
 
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพจากเรื่องที่อ่าน และการแข่งขัน   - รายชื่อผู้เข้าร่วมการโต้วาท
 
เล่านิทาน วันที่ (18 มิถุนายน 2556) - รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล
 
การแข่งขันวาดภาพจากเรื่องที่อ่าน
 
 
- กติกาการแข่งขัน
โปสเตอร์งานสัปดาห์ห้องสมุด
 
- ใบสมัคร   - โปสเตอร์01
 
- [รายชื่อผู้เข้าร่วม] - [รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล]   - โปสเตอร์02
 
 
 
การแข่งขันเล่านิทาน
 
- กติกาการแข่งขัน
 
- ใบสมัคร
    - [รายชื่อผู้เข้าร่วม] - [รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล]
 
 
 
กิจกรรมการแข่งขันแรลลี่รักการอ่าน วันที่ (19 มิถุนายน 2556)
 
การแข่งขันแรลลี่รักการอ่านี
 
- กติกาการแข่งขัน
    - ใบสมัคร  
 
- [รายชื่อผู้เข้าร่วม] - [รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล]