| ชื่อผู้ใช้งาน :
  | รหัสผ่าน :

 คำแนะนำในการเข้าสู่ระบบ

 สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
 ใช้ "ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน" ชุดเดียวกันในการเข้าใช้งานโปรแกรมห้องสมุด

 สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
 ติดต่อผู้ดูแลระบบ [Admin] ให้ดำเนินการเพิ่มผู้ใช้งานในระบบ และกำหนดสิทธิ์ในการใช้งาน
-->