• ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 ติดต่อศูนย์วิทยบริการ

 ข้อมูลที่อยู่

ศูนย์วิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 ม.9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต. ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

   : 054-237399 ต่อ 8004
   : 089-700-2235
   : 054-241022
   : webmaster_library_lpru@hotmail.co.th
   : www.lib.lpru.ac.th

 เวลาเปิดทำการ

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ - 08:30 - 16:30 น.
 • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ - หยุดให้บริการ
 • วันนักขัตฤกษ์ - หยุดให้บริการ