• ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

E - Library

E - Library (e-Book)

บริการอ่านหนังสือออนไลน์

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดให้บริการอ่านหนังสือออนไล์บนสมาร์โฟนในระบบ ios และ android ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้แล้ววันนี้

 อ่านหนังสือออนไลน์ผ่านเว็บ browser
 ดาวน์โหลด Application เพื่ออ่าานผ่านสมาร์โฟน ระบบ ios
 ดาวน์โหลด Application เพื่ออ่านผ่านสมาร์โฟน ระบบ android
 ดาวน์โหลด Application เพื่ออ่านผ่านสมาร์โฟน ระบบ windows OS
 ขั้นตอนสมัครสมาชิก
 คู่มือการใช้งาน