เกี่ยวกับโครงการ
  - รายละเอียดโครงการ
    - ใบสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ห้องสมุดโรงเรียนกับการก้าวสู่่ Thailand 4.0
1
    - หนังสือเรียนเชิญ
        - ผู้อำนวยการโรงเรียน
        - ผู้อำนวยการวิทยาลัย
        - ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
        - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
        - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
5
    - วิทยากร
        - นายสมใจ  วิเศษทักษิณ
          ผู้บริหารห้องสมุดโรงเรียนดีเด่นของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
          [ประวัติวิทยากร]
          [เอกสารประกอบการบรรยาย_001]
          [เอกสารประกอบการบรรยาย_002]
5
        - นางทิพย์วรรณ คงเนตร
          บรรณารักษ์ดีเด่น ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
          [ประวัติวิทยากร]
          [เอกสารประกอบการบรรยาย]
          หนังสือทำมือ
      1. bagbook 10. ตารางบิงโกสัตว์
      2. การ์ดปีใหม่ 11. นางในวรรณคดี
      3. เกมส์โดมืโนของดีมีลายน้ำ 12. นางในวรรณคดีไทย
           4. คู่มือการเล่นจับคู่ดูสัญลักษณ์ 13. ประตูสู่ความรู้
           5. โคมไฟแห่งปัญญา 14. แปดคูณสอง
      6. งูลงบันได 15. วิธีการเล่นเกมบิงโก
      7. จับคู่ของดีภาคเหนือ 16. วิธีการเล่นโดมิโน
      8. ดาวกระจายขยายความรู้ 17. สานรักสานใจ
      9. พับลับสมอง  
9
        - นางมาลัย ทัพหมี
          บรรณารักษ์ดีเด่น ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
          [ประวัติวิทยากร]
          [เอกสารประกอบการบรรยาย]
          หนังสือทำมือ
          1. โดมิโน่คำราชาศัพท์-1
9
    - โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
        Poster001