• ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หนังสือจัดซื้อปีงบประมาณ 2560

Book out service


จัดซื้อครั้งที่ (1)

จากการคัดเลือกหนังสือจากสำนักพิมพ์ที่มาออกร้านภายในศูนย์วิทยบริการ

  ดูรายชื่อหนังสือ

จัดซื้อครั้งที่ (2)

จากการคัดเลือกหนังสือภายในงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 12/2560

  ดูรายชื่อหนังสือ

  ดูรายชื่อหนังสือ

  ดูรายชื่อหนังสือ

  ดูรายชื่อหนังสือ

  ดูรายชื่อหนังสือ

  ดูรายชื่อหนังสือ

(* หนังสือทั้งหมดอยู่ระหว่างจัดเตรียมตัวเล่มก่อนออกให้บริการ *)