• ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หนังสือจัดซื้อปีงบประมาณ 2562

Book out service


รายชื่อหนังสือจัดซื้อ ภายในงานสัปดาห์ห้องสมุด

จากการคัดเลือกหนังสือภายในงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 14/2562 ศูนย์วิทยบริการได้พิจารณาและเสนอให้จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อที่แนบ รายชื่อดังกล่าวเป็นรายชื่อที่ได้ทำการจัดซื้อเรียบร้อยแล้วเท่านั้น หนังสือทั้งหมดอยู่ในกระบวนการ วิเคราะห์งและจัดเตรียมตัวเล่ม

  ดูรายชื่อหนังสือ

  ดูรายชื่อหนังสือ

  ดูรายชื่อหนังสือ

  ดูรายชื่อหนังสือ

  ดูรายชื่อหนังสือ

(* หนังสือทั้งหมดอยู่ระหว่างจัดเตรียมตัวเล่มก่อนออกให้บริการ *)