บริการ กฤตภาคข่าว ออนไลน์

บริการ กฤตภาคข่าว ออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ตัดข่าวจาก หนังสือพิมพ์ ภายในจังหวัดลำปาง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในรูปแบบที่คมชัดสะอาดตา สามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและภาพขาว-ดำ ข่าวตัด ทุกชิ้นจะได้รับการจัดเป็นหมวดหมู่ ให้คุณสามารถเลือกรับบริการเฉพาะหมวดข่าวที่สนใจ

โดดเด่นด้วยบริการที่เหนือกว่า
• ข่าวตัด คุณภาพคมชัด ทั้งแบบภาพสีและภาพขาว-ดำ
• ระบุรายละเอียดครบถ้วนทุกชิ้นข่าว ไม่ว่าชื่อหนังสือพิมพ์ ฉบับวันที่ Section เลขที่หน้า
• ค้นหาจากเนื้อหาข่าวทั้งหมด โดยการใช้คำ หรือ วลี รวมถึงการใช้เงื่อนไข "และ" "หรือ" "และไม่"
• เลือกค้นหาข่าวจากแหล่งข้อมูล และ หัวเรื่อง เฉพาะที่ต้องการ

รูปแบบของงานที่ส่ง ตัวอย่างงาน ขั้นตอนการรับส่งข้อมูล

ฟอร์มประชาสัมพันธ์ข่าว

เข้าสู่ระบบ


ลืมรหัสผ่าน

คลิกดูหมวดหมู่

การก่อสร้างและพัฒนาที่ดิน
การคมนาคม/การขนส่ง/การสื่อสารโทรคมนาคม
การสื่อสารมวลชน
การแพทย์
ทรัพยากร/เหมืองแร่/พลังงาน
ปรัชญา/จิตวิทยา/โหราศาสตร์/ศาสนา
ภาษาและวรรณคดี
ภูมิศาสตร์/ประวัติศาสตร์/ชีวประวัติ
วิทยาศาสตร์
ศิลปะและนันทนาการ
สังคมและการเมือง
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
เกษตรกรรม
เศรษฐกิจและการเงิน