บริการฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์จังหวัดลำปาง

บริการฐานข้อมูลจังหวัดลำปาง ประกอบด้วยการให้บริการ กฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ ภายในจังหวัดลำปาง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และฐานข้อมูลด้านต่างๆ ของจังหวัดลำปาง ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในรูปแบบที่คมชัดสะอาดตา สามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสีและภาพขาว-ดำ ข่าวตัดทุกชิ้นจะได้รับการจัดเป็นหมวดหมู่ ให้คุณสามารถเลือกรับบริการเฉพาะหมวดหมู่ที่สนใจ

โดดเด่นด้วยบริการที่เหนือกว่า

• สารสนเทศมีคุณภาพคมชัด ทั้งแบบภาพสีและภาพข่าว-ดำ

• ระบุรายละเอียดครบถ้วนทุกชิ้นงาน ไม่ว่าชื่อสื่อสิ่งพิมพ์ ฉบับ วันที่ Section หรือ เลขที่หน้า

• ค้นหาจากสารสนเทศทั้งหมด โดยดารใช้คำ หรือ วลี รวมถึงการใช้เงื่อนไข "และ" "และไม่"

• ลือกค้นหาสารสนเทศจากแหล่งข้อมูล และ หัวเรื่อง เฉพาะที่ต้องการ เลือกฐานข้อมูล