การเปลี่ยนรหัสผ่าน

Change Password


01 ช่องทางการเข้าเว็บ OPAC

1. เว็บ OPAC "สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ"

 | เว็บ OPAC


02 ล็อกอินเข้าสูระบบสมาชิก

1. เลือก "เข้าสู่ระบบ"


2. ล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วย ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน / คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ


3. แสดงหน้าต่าง "ผลการทำงาน" / คลิกปุ่ม "ตกลง"


4. (*สำหรับ "นักศึกษา" ชื่อผู้ใช้คือรหัสนักศึกษา รหัสผ่านโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริการยืม-คืน *)
5. (*สำหรับ "อาจารย์" ชื่อผู้ใช้คือเลข ID Code สมาชิก รหัสผ่านโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริการยืม-คืน *)
6. (*สำหรับ "บุคลากร" ชื่อผู้ใช้คือเลข ID Code สมาชิก รหัสผ่านโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริการยืม-คืน *)
7. (*สำหรับ "บุคคลภายนอก" ชื่อผู้ใช้คือเลข ID Code สมาชิก รหัสผ่านโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริการยืม-คืน *)
5. (*หากผู้ใช้บริการไม่ทราบ "รหัสผ่าน" จำรหัสผ่านไม่ได้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1
7. ศูนย์วิทยบริการ(หอสมุดกลาง) หรือติดต่อได้ที่ช่องทางไลน์ศูนย์วิทยบริการ ID: librarylpru และ 0897002235
7. หรือโทร. 089-7002235 ในวันและเวลาราชการ*)


03 จัดการข้อมูลสมาชิก

1. คลิกเลือก "ข้อมูลสมาชิก"


2. คลิกเลือก "ข้อมูลสมาชิก"


3. เลือก "เปลี่ยนรหัสผ่าน"


4. กรอกรหัสผ่านปัจจุบันในช่อง "รหัสผ่านปัจจุบัน"
5. ตั้งรหัสผ่านใหม่ในช่อง "รหัสผ่านใหม่"
6. ยืนยันรหัสผ่านใหม่ในช่อง "ยืนยันรหัสผ่าน"
7. คลิกปุ่ม "เปลี่ยน"

5. (*"ชื่อผู้ใช้" และ "รหัสผ่าน" เดียวกันของท่านสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ ดังนี้*)
5. 5.1 สืบค้นทรัพยากรด้วย Application บนสมาร์ทโฟน
5. 5.2 ยืมหนังสือด้วยเครื่อง "ยืม" อัตโนมัติ
5. 5.3 คืนหนังสือด้วยเครื่อง "คืน" อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง