• ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ OPAC

Opac Search

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้บริการสืบค้นหนังสือออนไล์ ผ่านเว็บไซต์, สมาร์โฟนในระบบ ios และ android

 สืบค้นผ่านเว็บ browser [OPAC]
 ดาวน์โหลด Application เพื่อสืบค้นผ่านสมาร์โฟน ระบบ ios
 ดาวน์โหลด Application เพื่อสืบค้นผ่านสมาร์โฟน ระบบ android
 คู่มือการใช้งานผ่านเว็บไซต์
 คู่มือการใช้งานผ่าน Application