• ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

IG Library

IG Library

ฐานข้อมูล IG Library

เป็นฐานข้อมูลบอกรับโดย ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ e-Book : IG Library ฟรี โหลดได้ อ่านได้ แบบเต็มเล่ม เพียงแค่เข้าใช้งานผ่านเครือข่าย internet ของมหาวิทยาลัย (เท่านั้น) ในฐานข้อมูลมี e-Book ให้อ่านกว่า 40,000 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมทุกสาขาวิชา : (*หนังสือมาใหม่เนื้อหาภาษาไทย*)

 อ่าน e-Book ผ่านเว็บ browser
 คู่มือการใช้งาน