• ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

The 1 Book Library

The 1 Book Library

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ The 1 Book Library

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน ใช้งานได้ทั้งระบบ [ ios, Android และWindows PC ]

 คลังข้อมูลอุดมศึกษา
 ดาวน์โหลด Application
 คู่มือการติดตั้งและใช้งาน
(*รหัสสมาชิกห้องสมุด OLB1452116100Q เพื่อรับสิทธิ์อ่านหนังสือ*)