e-Books Free

E book ราชวัลลภ

  • 22/02/2022

E-book ราชวัลลภ หนังสือที่ระลึกการบูรณะและอนุรักษ์อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2562

ดูเพิ่มเติม

เอกสารวิชาการ สมร.

  • 03/02/2022

รวบรวมเอกสารวิชาการ สมร. อดีต - ปัจจุบัน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ดูเพิ่มเติม

อนาคตของความยั่งยืน

  • 28/01/2022

Future of Sustainability - อนาคตของความยั่งยืน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ภายได้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) แจกฟรี Ebook จำนวน 6 เล่ม เรื่องการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในประเทศไทยอีก 10 ปีข้างหน้า โดยโครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี พ.ศ.2573 “Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” FutureTales LAB by MQDC และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA : National Innovation Agency, Thailand

ดูเพิ่มเติม

อนาคตของการเดินทาง

  • 28/01/2022

Future of Mobility - อนาคตของการเดินทาง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ภายได้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) แจกฟรี Ebook จำนวน 6 เล่ม เรื่องการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในประเทศไทยอีก 10 ปีข้างหน้า โดยโครงการวิจัยคาดการณ์อนาคตประเทศไทยปี พ.ศ.2573 “Futures and Beyond: Navigating Thailand toward 2030” FutureTales LAB by MQDC และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA : National Innovation Agency, Thailand

ดูเพิ่มเติม