ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

  | สถานภาพ :
  | รหัสนักศึกษา :
  | คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ - สกุล :
  | คณะ :
  | สาขาวิชา :
  | หมายเลขโทรศัพท์ :
  | อีเมล์ :

 ในหัวข้อ

"สร้างสรรค์การ์ตูนด้วยปลายดินสอ"

 วันเวลา/สถานที่

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ อาคาร 8 ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 บาร์โค้ดกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ Barcode กิจกรรม จำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น

 โปสเตอร์กิจกรรม

|ดาว์โหลดโปสเตอร์ |ดาว์โหลดไวนิล

 จำนวนผู้ลงทะเบียน

 ลงทะเบียนแล้ว 0 ท่าน