ลงทะเบียนเข้าร่วมการทำเมนูปาร์ตี้

  | สถานภาพ :
  | รหัสนักศึกษา :
  | ชื่อ - สกุล :
  | คณะ :
  | สาขาวิชา :
  | หมายเลขโทรศัพท์ :
  | อีเมล์ :

 วันเวลา/สถานที่

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 8 ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 การรับสมัคร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ Barcode กิจกรรม จำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น

 จำนวนผู้ลงทะเบียน

 ลงทะเบียนแล้ว 0 ท่น